บุคลากร

รูปภาพ

ชื่อ   – สกุล

วุฒิการศึกษาทั้งหมด

สอนระดับชั้น

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

โม นางสาวณัฏฐณิชา
สมจักร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
-ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ม.3,ม.4,ม.6 ครู
ชำนาญการ
แจ๋ว นางบงกช
บุญเลิศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ม.2,ม.4,ม.6 ครู
ชำนาญการ
ไก่ นางกวีวรรณ
เดชปักษ์
-ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.1,ม.3,ม.5 ครู
ชำนาญการพิเศษ
อบ นางสุพัตรา
ถมยา
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ม.4,ม.5 ครู
ชำนาญการพิเศษ
แมน นายแมนสรวง
แซ่ซิ้ม
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-ค.ม.หลักสูตรและการสอน
-ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ม.1,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 ครู
ชำนาญการ
สิทธิ์ นายพงษ์พิสิทธิ์
ติ๊บมา
-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
-ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ม.1,ม.3,ม.4,ม.6 ครู
แนน นางสาวรัตนาพร
ใจออน
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
-วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ม.2,ม.3,ม.6 ครู
โอ้ นายขจรศักดิ์
พวงกุหลาบ
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ม.4,ม.6 พนักงานราชการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: